Deelnamereglement ANKO Ondernemers Award

Home Zo werkt het Deelnamereglement ANKO Ondernemers Award

Voor de ANKO Ondernemers Award gelden deelnamecriteria en er is een procedure opgesteld. Daarnaast zijn er criteria geformuleerd waaraan de voorgedragen ondernemers door de Award Commissie worden getoetst, waarna er drie genomineerden worden gekozen. ANKO-leden kiezen vervolgens de winnaar.

Deelnamecriteria:

 • Ondernemers die ANKO-lid zijn kunnen door eenieder worden voorgedragen en kunnen ook zichzelf  voordragen.
 • Ondernemers die door een ander worden voorgedragen, bepalen zelf of ze ook daadwerkelijk mee willen doen aan de Anko Ondernemers Award;
 • ANKO-kantoormedewerkers, leden Award Commissie en bestuursleden mogen niet zichzelf en ook geen andere ondernemers voordragen.
 • Alleen ANKO-leden komen in aanmerking voor nominatie en daarmee voor de award.
 • Deelname voor ondernemers aan deze wedstrijd is gratis. Ook de toegang tot het Coiffure Award Gala is voor de genomineerden (+drie gasten) kosteloos.
 • Alle Anko-ondernemers kunnen worden voorgedragen voor de award, en voldoen daardoor aan de volgende eisen:
  • de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon is als kappersbedrijf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland;
  • de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon is door de Belastingdienst in het bezit gesteld van een omzetbelastingnummer;
  • de vestiging(en) waar het kappersbedrijf wordt uitgeoefend mag/mogen niet in strijd zijn met een ter plaatse geldend bestemmingsplan of een ander algemeen verbindend voorschrift;
  • het kappersbedrijf wordt uitgeoefend op professionele wijze.
 • Daarnaast gelden de volgende eisen:
  • de onderneming moet minimaal drie jaar actief zijn binnen de kappersbranche;
  • de onderneming heeft een positief bedrijfsresultaat over de voorgaande twee jaren;
  • de onderneming of persoon straalt middels imago, reputatie of openbaar bekende voorgeschiedenis niet negatief af op de kappersbranche.

De procedure

 • Deelnemers kunnen worden voorgedragen of dragen zichzelf voor van 14 januari tot 10 februari 2020 09.00 uur.
 • Voor de selectie van drie genomineerden uit de voorgedragen ondernemers is een Award Commissie samengesteld: 
  • Deze commissie is voor een jaar vastgesteld en bestaat uit twee leden van de ANKO Ledenraad en twee leden van de ANKO Beleidsadviescommissie Ondernemerschap. Door deze vier leden wordt een vijfde lid gekozen; een expert op het gebied van ondernemerschap. 
  • Leden van de Award Commissie garanderen strikte geheimhouding bij de behandeling van aanmeldingen en verstrekte gegevens.
  • Leden van de Award Commissie zijn uitgesloten van deelname en mogen ook geen ondernemers voordragen.
 • Alle aanmeldingen worden vastgelegd en blijven eigendom van de ANKO.
 • Ondernemers die na voordracht verder willen in de procedure moeten op 17 februari beschikbaar zijn voor een korte presentatie over hun voordracht aan de Award Commissie (op het ANKO-kantoor in Huizen). Ze moeten ook op 19 april 2020 beschikbaar zijn voor de uitreiking van de ANKO Ondernemers Award. Daarnaast moeten ze tijd vrij maken voor een bezoek van de Award Commissie en toestemming geven voor het maken van film- en fotomateriaal.
 • Over de genomineerden en de uiteindelijke winnaar wordt uitgebreid gecommuniceerd via ANKO-kanalen en andere media. Door de deelname geven ondernemers hiervoor toestemming.
 • Op 30 maart 2020 worden de drie genomineerden bekend gemaakt.
 • ANKO-leden kunnen stemmen van 30 maart tot 10 april 2020 via de speciale ANKO-website ankoondernemersaward.nl.
 • De winnaar wordt op 19 april 2020 bekendgemaakt tijdens het Coiffure Award gala. 
 • Over de procedure, de nominaties en de uiteindelijke winnaar wordt niet gecorrespondeerd.

Nominatiecriteria

Om genomineerd te kunnen worden dient de winnaar zichtbaar en verifieerbaar als ondernemer uit te blinken in één of meerdere van de door de ANKO gekozen criteria voor bijzonder ondernemerschap. Deze criteria zijn:

 • Innovatie: de ondernemer heeft iets nieuws bedacht dat nog niet bestond in de kappersbranche. Deze vernieuwing kan betrekking kan hebben op nieuwe producten/diensten, maar ook op een andere benadering van de markt of nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Creativiteit: de ondernemer heeft bijzondere creativiteit getoond door iets nieuws te maken of een originele oplossing voor een probleem te bedenken.
 • Onderscheidend vermogen in de branche: de ondernemer heeft laten zien anders te zijn dan andere ondernemers in de branche en biedt iets aan aan (potentiële) klanten waar ‘anderen’ in de markt niet over beschikken.
 • Duurzaamheid/MVO: de ondernemer heeft laten zien dat hij met zijn onderneming bijzondere aandacht heeft voor het milieu of heeft laten zien dat hij een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert.

Bij de voordracht wordt aangegeven waarin de ondernemer uitblinkt. De Award Commissie gaat in onderling overleg en na bezoek aan een shortlist van ondernemers bepalen welke drie genomineerden in hun ogen het meest uitblinken op de nominatiecriteria. Hiervoor wordt een juryrapport opgesteld.