Home Zo werkt het Deelnamereglement & -criteria ANKO Ondernemers Award

Deelnamereglement & -criteria ANKO Ondernemers Award

Voor de ANKO Ondernemers Award gelden deelnamecriteria en er is een procedure opgesteld. Daarnaast zijn er criteria geformuleerd waaraan de voorgedragen ondernemers door de Award Commissie worden getoetst, waarna er drie genomineerden worden gekozen. ANKO-leden kiezen vervolgens de winnaar.

Reglement:

 • Ondernemers die ANKO-lid zijn kunnen door eenieder worden voorgedragen en kunnen ook zichzelf voordragen. Dat geldt ook voor ondernemers die eerder genomineerd zijn geweest voor de ANKO Ondernemers Award. Zij kunnen zichzelf opnieuw voordragen of voorgedragen worden.
 • Ondernemers die door een ander worden voorgedragen, bepalen zelf of ze ook daadwerkelijk mee willen doen aan de ANKO Ondernemers Award.
 • ANKO-kantoormedewerkers, leden van de Award Commissie, leden van de ANKO Beleidsadviescommissies, leden van de commissies van ANKO Sectie Haarwerken en ANKO-bestuursleden zijn uitgesloten van deelname en mogen ook geen andere ondernemers voordragen.
 • Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Ook de toegang tot het Coiffure Award Gala is voor de genomineerden (en één gast) kosteloos.
 • Voor de uiteindelijke selectie van genomineerden uit de voorgedragen ondernemers is een Award Commissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit een vaste voorzitter, een ondernemersexpert én de winnaar van de laatst uitgereikte ANKO Ondernemers Award. Leden van de Award Commissie garanderen strikte geheimhouding bij de behandeling van aanmeldingen en verstrekte gegevens.
 • Alle aanmeldingen worden vastgelegd en blijven eigendom van de ANKO.
 • Op 21 maart 2024 worden de drie genomineerden bekend gemaakt.
 • ANKO-leden kunnen stemmen van 15 tot en met 25 april 2024 via de speciale ANKO-website ankoondernemersaward.nl.
 • De winnaar wordt op 12 mei 2024 bekendgemaakt tijdens het Coiffure Award gala.
 • Over de procedure, de nominaties en de uiteindelijke winnaar wordt niet gecorrespondeerd.

Deelnamecriteria:

 • Alleen ANKO-leden komen in aanmerking voor nominatie en daarmee voor de award.
 • Alle ANKO-ondernemers kunnen worden voorgedragen voor de award, en voldoen daardoor aan de volgende eisen:
  • de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon is als kappersbedrijf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland;
  • de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon is door de Belastingdienst in het bezit gesteld van een omzetbelastingnummer;
  • de vestiging(en) waar het kappersbedrijf wordt uitgeoefend mag/mogen niet in strijd zijn met een ter plaatse geldend bestemmingsplan of een ander algemeen verbindend voorschrift;
  • het kappersbedrijf wordt uitgeoefend op professionele wijze.
 • Daarnaast gelden de volgende eisen:
  • de onderneming moet minimaal drie jaar actief zijn binnen de kappersbranche;
  • de onderneming heeft een positief bedrijfsresultaat over de voorgaande twee jaren;
  • de onderneming of persoon straalt middels imago, reputatie of openbaar bekende voorgeschiedenis niet negatief af op de kappersbranche.
 • Deelnemers zijn voorgedragen of hebben zichzelf voorgedragen tussen 12 en 25 februari 2024 23:59 uur.
 • Deelnemende ondernemers dienen op 6 en 7 maart beschikbaar voor een bezoek van de Award Commissie aan hun salon en op 2, 3 en 4 april voor een foto- en videoshoot. Ze moeten ook op 12 mei 2024 beschikbaar zijn voor de uitreiking van de ANKO Ondernemers Award tijdens het Coiffure Award Gala. Daarnaast moeten ze hun bedrijfsresultaten over de afgelopen twee jaar laten controleren door de Award Commissie.
 • Door deel te nemen geeft geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het maken en gebruiken van film- en fotomateriaal.
 • Over de genomineerden en de uiteindelijke winnaar wordt uitgebreid gecommuniceerd via ANKO-kanalen en andere media. Door deel te nemen geven ondernemers hiervoor toestemming.

Nominatiecriteria:

Om genomineerd te kunnen worden dient de winnaar zichtbaar en verifieerbaar als ondernemer uit te blinken in zijn of haar ondernemerschap. Dit kan bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - zijn op de volgende gebieden:

 • Innovatie: de ondernemer heeft iets nieuws bedacht dat nog niet bestond in de kappersbranche. Deze vernieuwing kan betrekking kan hebben op nieuwe producten/diensten, maar ook op een andere benadering van de markt of nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Creativiteit: de ondernemer heeft bijzondere creativiteit getoond door iets nieuws te maken of een originele oplossing voor een probleem te bedenken.
 • Onderscheidend vermogen in de branche: de ondernemer heeft laten zien anders te zijn dan andere ondernemers in de branche en biedt iets aan (potentiële) klanten waar ‘anderen’ in de markt niet over beschikken.
 • Duurzaamheid/MVO: de ondernemer heeft laten zien dat hij met zijn onderneming bijzondere aandacht heeft voor het milieu of heeft laten zien dat hij een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert.

Bij de voordracht wordt aangegeven waarin de ondernemer uitblinkt. De Award Commissie gaat in onderling overleg en na bezoek aan een shortlist van ondernemers bepalen welke drie genomineerden in hun ogen het meest uitblinken. Hiervoor wordt een juryrapport opgesteld.