Home Voordragen Extra informatie voordracht

Extra informatie voordracht

Het verplichte veld naam is niet ingevuld
Het verplichte veld salon is niet ingevuld
Het veld e-mailadres bevat geen geldig e-mailadres. Noteer hier een bestaand e-mailadres.
Het veld telefoonnummer bevat geen geldig telefoonnummer. Noteer hier een telefoonnummer, bestaande uit tien cijfers, zonder gebruik van spaties of andere karakters.

Als ondernemer blink ik uit in (maximaal 2 onderwerpen aankruisen):

Ik heb iets nieuws bedacht dat nog niet bestond in de kappersbranche. Deze vernieuwing kan betrekking hebben op nieuwe producten/diensten, maar ook op een andere benadering van de markt of nieuwe samenwerkingsverbanden.
Het verplichte veld geef een korte toelichting en één of meerdere aansprekende voorbeelden, waaruit blijkt dat jij binnen dit onderwerp uitblinkt. is niet ingevuld
Ik heb bijzondere creativiteit getoond door iets nieuws te maken of een originele oplossing voor een probleem te bedenken.
Het verplichte veld geef een korte toelichting en één of meerdere aansprekende voorbeelden, waaruit blijkt dat jij binnen dit onderwerp uitblinkt. is niet ingevuld
Ik heb laten zien dat ik anders ben dan andere ondernemers in de branche en biedt iets aan aan (potentiële) klanten waar ‘anderen’ in de markt niet over beschikken.
Het verplichte veld geef een korte toelichting en één of meerdere aansprekende voorbeelden, waaruit blijkt dat jij binnen dit onderwerp uitblinkt. is niet ingevuld
Ik heb laten zien dat ik met mijn onderneming bijzondere aandacht heb voor het milieu of ik heb laten zien dat ik een andere belangrijke maatschappelijke bijdrage lever.
Het verplichte veld geef een korte toelichting en één of meerdere aansprekende voorbeelden, waaruit blijkt dat jij binnen dit onderwerp uitblinkt. is niet ingevuld

Is er nog iets extra’s dat je de Award commissie graag wil vertellen?

Het verplichte veld opmerkingen is niet ingevuld